Skip to main content
Klottersanering

Bevara din byggnad som du vill ha den.

KLOTTERSANERING. Qlean erbjuder sanering av de flesta underlag med hjälp av AGS – en effektiv metod för att ta bort klotter. Arbetssättet och valet av kemikalier anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och den utrustning som finns till hands.

Vi applicerar den så kallade borttagaren på den nedklottrade ytan med en roller, pensel eller spruta. När den har fått verka på ytan avlägsnar vi det upplösta klottret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta). Metoden är effektiv på underlag som exempelvis betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster.

Samtliga rengöringsmedel i AGS-systemet är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara i enlighet med OECD:s normer.

Klotterskydd

Tänk ekonomiskt. Tänk förebyggande.

KLOTTERSKYDD. Det kan tyckas onödigt att lägga pengar på något som ännu har hänt. Men vet du med dig att risken för klotter finns så är det ekonomiskt att förebygga skadan. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare och billigare än från en oskyddad yta.

Qlean erbjuder skydd av ytor med en livslängd på cirka 5–7 år. Klotterskyddet är ett färglöst skikt som lågtryckssprutas på en helt ren yta i två–tre lager. Behandlingen förhindrar klotter att fastna och tränga in i underlaget. Ytan spolas enkelt av med varmt vatten och klottret följer med.

Fasadtvätt

Rent hus. Med hänsyn till miljön.

FASADTVÄTT. Vår miljö tar allt mer skada av surt och skadligt nedfall. Inte minst från smuts som rinner från husfasader. Qlean anpassar fasadtvätten till underlaget på ditt hus, med avseende på tryck, värme och miljögodkända kemikalier. Vi utför tvätt på alla fasadmaterial till exempel plåt, tegel, betong och trä.

FASADIMPREGNERING. I vissa fall kan det vara ekonomiskt att ge husfasaden ett vattenavvisande skydd. Qleans fasadimpregnering fungerar på flera typer av ytor, som exempelvis betong och tegel.

Bassäntvätt - Markrengöring - Kanbalksrengöring

Bländande omgivningar

BASSÄNGTVÄTT. Även om vattenkvaliteten är bra bildas det lätt alger och smutsränder i olika typer av bassänger. Vi avlägsnar effektivt missfärgningar, med hjälp av högtryckstvätt och miljömässiga kemikalier.

MARKRENGÖRING. Behöver du få bort tuggummi, oljespill eller annat från marken kring din egendom? Med vår specialtillverkade maskin kan vi rengöra ett flertal olika markytor, till exempel torg, entréer och industrigolv, med hjälp av högtryck och hett vatten. Vi använder bara rent vatten, inga kemikalier.

KANTBALKSRENGÖRING. Enligt Vägverkets bestämmelser måste kantbalkar på broar rengöras kontinuerligt. Anledningen är att beläggningarna kan hålla kvar fukt och därmed tränga in i betongen. Fukten kan i sin tur orsaka skador på betong och armering.

Qlean avlägsnar salt, smuts och algsporer med hjälp av högtryckstvätt. Vi använder oss av ett specialtillverkat verktyg, som monteras på en åkvagn på broräcket. Från denna vagn tvättas kantbalken med hjälp av hetvatten, med 180 bars tryck. Därefter impregneras kantbalken så att vatten förhindras tränga in i betongen.