Skip to main content

Glastec

Glastec är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför bättre sikt. Dessutom ökar avrinningen väsentligt. Studier har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med Glastec. Med ökad avrinning minskar dessutom användningen och slitaget av torkarbladen.